Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

CELCAPANET събира, съхранява, обработва и предава лични данни на потребителя в рамките на разработката на поръчки (напр. информационни бюлетини, брошури)
и само за целите на тази уебстраница. Спазени и съблюдавани са законовите разпоредби за защита на личните данни, по-специално Федералния закон за защитата на личните данни. Личните данни не се предоставят на трети страни.

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network