Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

„Представете си, че съществува група за самопомощ, но никой не знае за нея!“

След успешното създаване на група за самопомощ е важно да се даде гласност в общественото пространство, за да бъде възприета като група с една цел. 

Има различни възможности за представяне на нова група за самопомощ:

  • уебстраница;
  • събития;
  • работа с пресата (съобщения за пресата, пресконференции и др.);
  • флаери (брошури) за лекарски кабинети, болници, аптеки, медицински дружества;
  • медицински конгреси или събития за пациенти;
  • и др.

 

Най-напред помислете към кого искате да се обърнете (целева група). Дадена целева група (напр. общопрактикуващи лекари) може освен това да има функцията на говорител и да Ви подкрепя при разпространяването на Вашата информация.

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network