Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Групите за самопомощ са и информационни посредници. Много групи за самопомощ създават и разпространяват информация за пациента.

Съществуват критерии за качество относно информацията на пациента за алтернативи за лечение (т.нар. DISCERN критерии).

Във всички случаи при създаването на информационни материали трябва да бъдат взети предвид следните критерии:

 • Да се дадат ясни цели на информацията.
 • Да се даде важна за пациентите информация.
 • Да се посочат източниците на информация.
 • Да се посочи датата, на която източниците на информация са били публикувани.
 • Информацията за пациента трябва да бъде непредубедена и балансирана.
 • Да се дадат допълнителни източници на информация.
 • Да се посочат области на несигурност.
 • Да се опишат начините на действие на методите за лечение.
 • Да се опишат рисковете на методите за лечение.
 • Да се опишат последствията от нелечение.
 • Да се опише действието на лечението върху качеството на живот.
 • Указание, ако има повече от един метод на лечение.
 • Подкрепа при взимане на решение за партньорство (лекар/пациент).
 • Изработка на разбираем за неспециалисти език.
 • Да се посочат издатели съотв. импресум.
 • Да се поясни кой е спонсорирал информацията.

При уебстраниците трябва допълнително да бъдат посочени датата на откриване и актуализация, както и указания за защита на личните данни.

Особено важно е информацията, която е насочена към неспециалисти, да спазва забраната за реклама към неспециалисти и поради тази причина не трябва да бъдат посочвани търговски наименования на фармацевтични препарати, а само имена на вещества или имена на класове вещества.

Когато информацията е съставена от лекари, се посочват имената им, болницата и адресите. 

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network