Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

КОИ СМЕ НИЕ?

Членовете на една сформираща се група са пионери. Тези пионери могат да бъдат или да не бъдат засегнати от заболяването, могат да са и роднини на засегнати от него.

Важно е да се знаят мотивите и способностите на всеки, за да се установят сходства и за да може на по-късен етап да бъде извършено разпределение на ролите и функциите.

  • Какъв е моят мотив за основаване на група за самопомощ?

С какви способности мога да допринеса за групата?

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network