Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

КОМУНИКАЦИЯ

  • В групата

            Важно е да се определи как да общувате помежду си. Това на пръв

            поглед   изглежда странно, но е абсолютно необходимо за една

            функционираща група .

            Стигнете до споразумение например за това дали при изпращане на

            имейл да е зададено и изпращане на копие до всички  „пионери“. Така ще

            гарантирате, че всички разполагат с една и съща информация.

 

  • Извън групата

            Стигнете до споразумение за това кой ще осъществява външната

            комуникация от името на групата.   Не е задължително това да бъде

            ръководителят на групата. При всички случаи    ръководителят трябва да

            е осведомен за осъществяването на комуникация извън групата.

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network