Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

СТРУКТУРА

  • Сдружения на пациентите

            В едно сдружение на пациентите в юридическа форма се обобщават и

            изразяват роли, функции и задачи на членовете на сдружението, целта на

            сдружението, начините за взимане на решения и за гласуване и т.н.

            Трябва да се обърне внимание на следното:

            Всяко сдружение е юридическо лице, което е строго регулирано  

            съгласно австрийските закони.

            Вписване в регистъра на сдруженията

            Статут на сдружението

            Управителен съвет (обект на юридически норми)

 

  • „Отделни пациентски групи“

            Отделните пациентски или работни групи обикновено имат едни и същи

            мотиви и цели, но по различни причини не желаят да се регистрират като

            дружество.

  • Сдружения за самопомощ и национални сдружения

            Като центрове тези сдружения трябва да координират на регионално и

            надрегионално ниво сътрудничеството между групите.

 

При всички случаи е важно да се информирате дали вече има местни групи за самопомощ на същата тема. В този случай може да е полезен обмен на опит.

Следните важни теми трябва да бъдат обработени съвместно от „пионерите“, а резултатите да бъдат протоколирани:

  • Кой ръководи групата?
  • Как се извършва разпределението на задачите?
  • Кой за какво е компетентен?
  • Колко често се среща групата?
  • Къде се среща групата?
  • Кога се среща групата? (дата/час)

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network