Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

INFORMACE PRO PACIENTY

Svépomocné skupiny plní rovněž funkci zprostředkování informací. Mnohé svépomocné skupiny tvoří a šíří informace pro pacienty.

Pro informace pro pacienty ohledně alternativ léčby existují kvalitativní kritéria (tzv. kritéria DISCERN)

Při vytváření informačních materiálů je v každém případě potřeba zohlednit následující kritéria:

 • Uvést jasné cíle předkládaných informací;
 • Uvést informace relevantní pro pacienty;
 • Vyjmenovat informační zdroje;
 • Uvést časový údaj, kdy byly zveřejněny informační zdroje, na jejichž základě byly informace vytvořeny;
 • Informace pro pacienty musejí být nestranné a vyvážené;
 • Uvést dodatečné informační zdroje;
 • Upozornit na oblasti, které nejsou zcela jisté;
 • Popsat způsob účinku léčebných postupů;
 • Popsat možná rizika léčebných postupů;
 • Popsat důsledky případného neléčení;
 • Popsat vliv léčby na kvalitu života;
 • Upozornit, pokud existuje více než jen jeden léčebný postup;
 • Podpora partnerského (lékař/pacient) rozhodování;
 • Vytvářet v podobě srozumitelné i neodborníkům;
 • Uvést vydavatele, resp. tiráž;
 • Jasně poznamenat, kdo informace sponzoroval.

V případě webových stránek by mělo být navíc uvedeno datum uveřejnění a aktualizace a rovněž upozornění na ochranu údajů.

Zvlášť důležité je, aby u informací, které jsou předkládány neodborníkům, byl dodržován zákaz neodborné reklamy, a proto se zde nesmí uvádět žádné obchodní názvy farmaceutických přípravků, ale pouze názvy substancí nebo názvy tříd jednotlivých substancí.

Pokud byly zapracovány informace od lékařů, je třeba uvést jméno, příslušnou nemocnici a adresu.

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network