Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

KDO JSME?

Členové právě se formující skupiny lze označit za průkopníky. Tito průkopníci mohou být osoby postižené danou chorobou, osoby danou chorobou nepostižené nebo osoby blízké někomu, kdo chorobou postižen je.

Důležité je znát motivy a schopnosti jednotlivých ostatních členů, čož umožní zviditelnění společných aspektů a později také rozdělení úloh a funkcí.

  • Co je motivem k založení svépomocné skupiny?
  • Jakými svými schopnostmi mohu skupině prospět?
Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network