Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

TÄHELEPANEKUD

Tugirühm ei alga kunagi rühmana. Rühm areneb suuremal või vähemal määral välja üksikutest inimestest. Rühma liikmed tunnevad ühtekuuluvust ning astuvad koos oma sihtide nimel välja, kuna nad on veendunud, et suudavad neid eesmärke saavutada koos paremini kui üksi. 

Arenguprotsess hõlmab heakskiidu ja usalduse ülesehitamist, teabe kogumist ja töötlemist, suhete ja rollide väljaselgitamist, eesmärkide otsimist ja otsust ühiste eesmärkide nimel ühineda, lisaks veel ka protsesside hindamist ja tagasisidet. Sealjuures puudub sellel protsessil konkreetne algus ja lõpp, pigem läbitakse seda rühmaks arenemise protsessi ikka ja jälle otsast peale.

Üksikisiku jaoks võib rühma kuulumise ja ühise tegutsemise tunne olla väga rahuldustpakkuv ja rikastav.

Aitame teil meelsasti rühmana edu saavutada. Teie otsustate, millised teemad on teie jaoks olulised ja huvitavad või milliseid neist tuleks sügavuti käsitleda.

Soovime kõigile tugirühma asutada soovijatele palju edu, kannatlikku meelt ja vastupidavust!

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network