Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

TÖÖ AVALIKKUSEGA

Kujutage ette, tugirühm on olemas, kuid sellest ei tea keegi!

Pärast tugirühma edukat rajamist on oluline avalikkust teavitada, et teid tajutaks ühise eesmärgiga rühmana. 

Olemas on erinevaid võimalusi, kuidas end uue tugirühmana esitleda.

  • Veebileht
  • Üritused
  • Pressitöö (pressiteavitused, pressikonverents jne)
  • Lendlehed (brošüürid) arstikabinettidesse, haiglatesse, apteekidesse, meditsiinilistesse ühingutesse
  • Meditsiinikongressid või patsientidele korraldatavad üritused
  • jne

 

Mõelge kõigepealt välja, kes on teie sihtrühm. Üks sihtrühm (nt kliinik) võib täita ka esindaja funktsiooni ning toetada teid teie info levitamisel.

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network