Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

TEAVE PATSIENTIDELE

Tugirühmad on ka infovahendajad. Paljud tugirühmad koostavad patsientide teabeallikaid ning jagavad neid.

Ravialternatiive käsitlevatele patsiendi teabeallikatele kehtivad kvaliteedikriteeriumid (nn DISCERNi kriteeriumid).

Infomaterjalide koostamisel tuleb igal juhul silmas pidada järgmiseid kriteeriume.

 • Tooge ära teabe täpsed eesmärgid
 • Tooge ära patsientide jaoks oluline teave
 • Nimetage infoallikas
 • Nimetage kuupäev, mil infomaterjali alusallikas avaldati
 • Patsiendi teabeallikas peab olema sõltumatu ja tasakaalustatud
 • Nimetage lisainfoallikaid
 • Viidake küsitavatele kohtadele
 • Kirjeldage raviprotseduuride toimimisviise
 • Kirjeldage raviprotseduuridega seotud riske
 • Kirjeldage ravist keeldumise tagajärgi
 • Kirjeldage ravi mõju elukvaliteedile
 • Kui ravimeetodeid on rohkem, viidake sellele
 • Toetage ühist otsuste langetamist (arst/patsient)
 • Koostage materjalid võhikuile arusaadavas keeles
 • Tooge ära väljaandja või detailne teave väljaandja kohta
 • Teabe sponsor peab olema üheselt selge

Veebilehtedel tuleb lisaks ära tuua avaldamise ja värskendamise kuupäevad ning viide andmekaitsele.

Eriti oluline on, et tarbijale suunatud teabe puhul peetaks kinni tarbijale suunatud otsereklaami keelust, mistõttu ei tohi nimetada ravimite ärinimesid, vaid ainult toimeaine või aineklasside nimetusi.

Kui teabe koostasid arstid, tuleb ära nimetada nimed, haigla ja aadress. 

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network