Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

                                                             ארגון

  • עמותות תמיכה

            בתוך עמותה לתמיכה, נרשמים ומובעים לידי חברי העמותה, פונקציות ותחומי אחריות של חברי    העמותה, מטרת העמותה, קבלת החלטות ומודל הצבעה במערכת וכו', בצורה משפטית.

            יש לתת תשומת לב ל:

            עמותה הינה ישות משפטית אשר מוסדרת לחלוטין תחת החוק האוסטרי.

            הרשמה במרשם העמותות

            תקנון העמותה

            יושב ראש (מחויב הנורמות המשפטיות)

 

  • קבוצות של חולים אחדים

            לקבוצות חולים אחדים או לקבוצות עבודה יש בדרך כלל את אותם מניעים ומטרות, אך אין הם מעוניינים ברישום כעמותה מסיבות שונות.

  • אגודות תמיכה וארגוניים לאומיים

            עמותות אלה כמרכזי תמיכה אמורות לתאם ברמה אזורית וארצית, את שיתוף הפעולה של הקבוצות.

 

בכל מקרה, חשוב לברר אם יש כבר קבוצות תמיכה מקומית לאותו נושא. אם זה המקרה, חילופי חוויות יכולות להיות מאוד שימושיים.

הנושאים העיקריים הבאים צריכים להיות מטופלים במשותף על ידי "החלוצים" ויש לכתוב פרוטוקול על התוצאות:

  • מי מנהל את הקבוצה?
  • איך מתבצעים חילוקי התפקידים?
  • מי אחראי למה?
  • כמה פעמים הקבוצה תיפגש?
  • איפה תיפגש הקבוצה?
  • מתאי תיפגש הקבוצה? (שעה, תאריך)
Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network