Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

                                                  מידע לחולה

 

קבוצות תמיכה הן גם מקורות מידע. הרבה קבוצות תמיכה יוצרים ומפיצים מידע לחולים.

לקבלת מידע לחולה על חלופות טיפול ישנם קריטריוני-איכות (הנקראים גם: קריטריוני DISCERN)

בכל מקרה, יש להתחשב בקריטריונים הבאים בהכנת חומרי הסברה:

 • לציין יעדים ברורים של מידע
 • לציין מידע רלוונטית עבור החולה
 • לציין את מקור המידע
 • לציין את זמן הפרסום שעליהן מתבססים מקורות המידע
 • המידע למטופל צריכה להיות חסרת השפעה ומאוזנת
 • להציג מקורות מידע נוספים
 • הודעה על אזורים של חוסר ודאות
 • לתאר את ההשפעה של שיטות הטיפול
 • לתאר את הסכנות של שיטות הטיפול
 • לתאר את התוצאות של אי-טיפול
 • לתאר את השפעת הטיפול על איכות החיים
 • שים לב, אם יש יותר שיטת הטיפול אחת
 • תמיכה של שותפות (רופא / חולה) בהחלטה
 • לכתוב בשפה ברורה לכל אדם - לא בשפה מקצועית
 • לציין את המוציא לאור ו/או שמו וכתובתו
 • לציין בבירור את נותן החסות למידע

באתרים יש לציין בנוסף למועד פרסום והעדכון רצוי גם להתייחס להגנת נתונים.

חשוב במיוחד, שמידע שאינה מיוחסת לאנשי מקצוע תהיה בהתאם לחוק איסור הפרסום ולכן אין לציין שמות מסחריים של תכשירים רפואיים אלה רק שם של החומרים האחדים או שמות קבוצות חומרים.

אם המידע נכתב על ידי רופאים, יש לציין את שמם, בית החולים והכתובת. 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network