Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

                                                       מי אנחנו

חברי הקבוצה מתהווה הם חלוצים. חלוצים אלו יכולים להיות מושפעים, לא מושפעים וקרובי משפחה של אלה שנפגעו במחלה.

חשוב מאוד זה להכיר את המניעים ואת היכולות של כל אחד ואחד, כדי לדעת ולהראות את המשותף בצורה גלויה ולהיות מסוגלים לבצע חלוקת התפקידים ופונקציות מאוחר יותר.

  • מה המניע שלי להתחיל את הקבוצה לתמיכה?
  • אילו יכולות אני יכולה להביא לתוך הקבוצה?

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© 2015 Central European Lung Cancer Patient Network