Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

                                             עניינים כספיים

  • איך הקבוצה ממנת את עצמה?
  •  האם תבוקשנה מימונים?
  • האם תבוקשנה דמי חבר?
  • האם נאספים תרומות?
  • האם תבוקשנה תמיכה כספית בחברות?

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network