Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

                                                                שם

כאשר יש הסכמה על שם הארגון, הנכם יכולים לחפש במשותף שם שבו הקבוצה תתנהל באופן רשמי.

יש לתת תשומת לב ל:

  • שמות קצרים מעודפים על שמות ארוכים
  • שמות לטיניים של מחלות לרוב אינם מובנים
  • בלי שמות מקוצרים
  • חישבו על שם כזה שיוכל לשמש גם כשם לאתר אינטרנט לקבוצה בשלב מאוחר יותר

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network