Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

                                                         תקשורת

  • תקשורת פנימית

            חשוב מאוד להגדיר את אופן התקשורת בין חברי הקבוצה. זה נראה מוזר בהיבט ראשוני, אבל זה חיוני עבור הקבוצה לצורך תפקודה.

            הסכימו לדוגמה, שבכתיבת אי-מיילים תמיד מכתבים את כל "החלוצים". כך מבטיחים שכל חברי הקבוצה תמיד מעודכנים.

 

  • תקשורת חיצונית

            הסכימו מראש מי מייצג את הקבוצה בתקשורת החוץ.
            זה לא חייב להיות תמיד מנהל הקבוצה. בכל מקרה, רצוי שמנהל הקבוצה תמיד יהיה מעודכן לגבי           התקשורת החיצונית.


Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network