Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

                                               שמירת פרטיות

CELCAPANET תאסוף מידע אישי של משתמשים, תשמור, תעביר ותעבד נתונים במסגרת של הזמנות (למשל הזמנות של עלונים, חוברות) ו אך ורק למטרות של אתר זה. יחד עם זאת, תשמרנה כל כללי החוק לשמירת הפרטיות ובמיוחד החוק הפדרלי לשמירת הפרטיות. פרטים אישיים אינם יועברו לצדדים שלישיים.

 

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network