Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

DATU AIZSARDZĪBA

Pasūtījumu izpildes ietvaros (piem., pasūtot jaunumus, brošūras) un tikai šīs tīmekļa vietnes
mērķiem CELCAPANET ievāc, saglabā, apstrādā un pārsūta lietotāju personas datus. Šajā procesā tiek ievērotas un garantētas likumos ietvertās prasības par datu aizsardzību, it īpaši Bundesdatenschutzgesetz (Federālais likums par datu aizsardzību). Personas dati netiek nodoti trešām personām.

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network