Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

PACIENTU INFORMĒŠANA

Pašpalīdzības grupas ir arī informācijas izplatītāji. Daudzas pašpalīdzības grupas sagatavo un izdala informāciju pacientiem.

Pacientu informēšanai par alternatīvām ārstēšanas metodēm ir noteikti kvalitātes kritēriji (tā sauktie DISCERN kritēriji).

Sagatavojot informatīvos materiālus, vienmēr jāievēro šādi kritēriji:

 • Jāuzrāda skaidrs informācijas nolūks
 • Jāsniedz pacientiem nozīmīga informācija
 • Jāuzrāda informācijas avoti
 • Jānorāda laiks, kad tika publiskoti izmantotie informācijas avoti
 • Pacientiem paredzētajai informācijai jābūt neietekmētai un pārdomātai
 • Jāuzrāda papildu avoti, kur atrast informāciju
 • Jānorāda uz nepārliecinošām vietām
 • Jāapraksta ārstēšanas metodes darbības princips
 • Jāapraksta ar ārstēšanas metodi saistītie riski
 • Jāapraksta neārstēšanās sekas
 • Jāraksturo ārstēšanās ietekme uz dzīves kvalitāti
 • Jāsniedz norādes gadījumā, ja pastāv vairāk kā viena ārstēšanas metode
 • Jāatbalsta partneru sadarbība (ārsts/pacients) risinājuma meklēšanā
 • Jāsagatavo informācija nespeciālistiem saprotamā valodā
 • Jānorāda izdevējs un izlaides ziņas
 • Jāpaskaidro, kas sponsorē informācijas sagatavošanu

Ja ir izveidota tīmekļa vietne, papildus jābūt norādītam publicēšanas un atjaunināšanas datumam, kā arī pieminētai norādei par datu aizsardzību.

Īpaši svarīgi, lai nespeciālistiem paredzētajā informācijā tiktu ievērots nespeciālistu iesaistes aizliegums tiešā reklāmā, tāpēc nedrīkst nosaukt farmaceitisko preparātu tirdzniecības nosaukumus, bet tikai vielu vai vielas klašu nosaukumus.

Ja informāciju sagatavo ārsti, jānorāda vārds, slimnīca un adrese. 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network