Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

PACIENTŲ INFORMAVIMAS

Savigalbos grupės – tai ir informacijos teikėjai. Daugelis savigalbos grupių rengia ir platina pacientams skirtą informaciją.

Pacientams skirta informacija apie gydymo alternatyvas turi atitikti kokybės kriterijus (vadinamuosius DISCERN kriterijus)

Bet kuriuo atveju rengiant informacinę medžiagą būtina paisyti šių kriterijų:

 • nurodyti aiškius informacijos teikimo tikslus;
 • teikti pacientams svarbią informaciją;
 • nurodyti informacijos šaltinius;
 • nurodyti laiką, kuriuo buvo publikuoti esminiai informacijos šaltiniai;
 • pacientams skirtai informacijai neturi būti daroma įtaka ir ji turi būti gerai apgalvota;
 • nurodyti papildomus informacijos šaltinius;
 • nurodyti abejonių sritis;
 • aprašyti gydymo metodų veikimo būdą;
 • aprašyti gydymo metodų riziką;
 • aprašyti nesigydymo pasekmes;
 • aprašyti gydymo poveikį gyvenimo kokybei;
 • nurodyti, jei yra daugiau nei vienas gydymo metodas;
 • paremti partnerystės pagrindu (gydytojas / pacientas) priimamus sprendimus;
 • informaciją rengti nespecialistams suprantama kalba;
 • nurodyti leidėją ar kontaktinius duomenis;
 • aiškiai įvardyti, kad parėmė informacijos teikimą.

Interneto svetainėse papildomai turėtų būti nurodyta publikavimo ir atnaujinimo data, taip pat įspėjimas dėl duomenų apsaugos.

Ypač svarbu, kad teikiant nespecialistams skirtą informaciją būtų paisoma reklamos nespecialistams draudimo ir atitinkamai būtų nurodomi ne prekiniai farmacijos preparatų pavadinimai, o tik medžiagų pavadinimai arba medžiagų klasių pavadinimai.

Jei informaciją rengia gydytojai, turi būti nurodytos pavardės, ligoninė ir adresas. 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network