Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

Svojpomocné skupiny sú súčasne aj sprostredkovateľmi informácií. Mnohé svojpomocné skupiny vytvárajú a rozdeľujú informácie o pacientovi.

U informácií pre pacientov o alternatívach liečby existujú kvalitatívne kritériá (tzv. kritériá DISCERN)

V každom prípade musia byť zohľadňované nasledujúce kritériá pri príprave informačných materiálov:

 • Uveďte jasné ciele informácie
 • Uveďte relevantné informácie pre pacientov
 • Uveďte zdroje informácií
 • Uveďte termín, ku ktorému boli zverejnené zdroje informácií, ktoré poslúžili ako základ.
 • Informácie pre pacientov musia byť neovplyvnené a musia byť vyvážené
 • Uveďte ďalšie zdroje informácií
 • Poukážte na oblasti neurčitosti
 • Popíšte účinok liečebného postupu
 • Popíšte riziká liečebného postupu
 • Popíšte dôsledky neliečenia
 • Popíšte účinok liečby na kvalitu života
 • Upozornenie na to, ak ide o viac ako len liečebný postup
 • Podpora hľadania rozhodnutí na partnerskej báze (lekár/pacient)
 • Pripravovať jazykom zrozumiteľným pre laikov
 • Uveďte vydavateľa alebo tiráž
 • Zreteľne uveďte, kto je sponzorom informácií

Na internetových sídlach sa musí uvádzať aj dátum uverejnenia a aktualizácie, spolu s odkazom na ochranu osobných údajov.

Je mimoriadne dôležité, aby informácie zamerané na laikov dodržiavali zákaz reklamy pre laikov, preto sa nesmú uvádzať žiadne obchodné názvy farmaceutických prípravkov, iba názvy účinných látok alebo názvy tried účinných látok.

Pri zostavovaní informácií o lekároch je potrebné uvádzať meno, nemocnicu a adresu. 

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network