Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

KOMUNIKÁCIA

  •  Dovnútra

            Dôležité je definovať, ako sa bude komunikovať medzi sebou. Na prvý pohľad sa to zdá byť divné,

            má to však zásadný význam pre fungovanie skupiny.

            Dohodnite sa napríklad na tom, že v e-mailoch budú vždy nastavení všetci „pionieri“ ako adresáti

            kópií. Takto zaistíte, aby všetci boli vždy rovnako informovaní.

 

  • Navonok

           Dohodnite sa, kto bude v mene skupiny komunikovať navonok. Nemusí to byť nevyhnutne vedúci

           skupiny. V každom prípade však vedúci bude informovaný o komunikácii smerom navonok.

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network