Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

MENO

Ak ste sa dohodli na konkrétnej organizačnej forme, môžete spoločne hľadať názov, pod ktorým bude skupina vystupovať dovnútra i navonok.

Na čo treba prihliadať:

  • Krátke názvy sú lepšie ako dlhé názvy
  • Latinské názvy ochorenia sú pre mnohých nezrozumiteľné
  • Žiadne skratky
  • Zamyslite sa aj nad využitím názvu ako domény na potenciálnu internetovú prezentáciu vašej skupiny.

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network