Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

NA ČO PRIHLIADAŤ

Nová svojpomocná skupina nezačína nikdy ako skupina. Vyvíja sa na skupinu dlhším alebo kratším procesom za účasti radu jednotlivcov. Členovia skupiny zdieľajú pocit spolupatričnosti a spoločne sa zasadzujú o svoje ciele, pretože sú presvedčení, že ich dokážu lepšie dosiahnuť spoločne ako samostatne. 

Celý vývojový postup zahŕňa budovanie akceptácie a dôvery, získavanie a spracovanie informácií, objasňovanie vzťahov a rolí, vytýčenie cieľov a rozhodovanie o zorganizovaní spoločného postupu, a napokon hodnotenie postupu a spätnej väzby. V tomto prípade neexistuje žiadny počiatok ani koniec, ale ide skôr o neustále znova a znova prebiehajúci postup vývoja novej skupiny.

Pocit spolupatričnosti a spoločné nasadenie za skupinu môžu byť pre jednotlivca veľmi naplňujúce a obohacujúce.

Radi vás ako skupinu budeme sprevádzať na ceste k úspechu. O tom, ktoré témy sú dôležité a zaujímavé pre vás alebo ktoré témy majú byť prehĺbené, rozhodujete vy.

Všetkým, kto chce založiť podpornú skupinu, želáme veľa úspechov, trpezlivosti a vytrvalosti!

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network