Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

ORGANIZÁCIA

  • Svojpomocné záujmové združenia

            Jednotlivé role, funkcie a úlohy členov záujmového združenia, účel činnosti spolku, rozhodovacie a

            hlasovacie procedúry a pod. sú v svojpomocnom záujmovom združení zakotvené a vyjadrené v

            právnej forme.

            Čo je potrebné rešpektovať:

            Záujmové združenie je právnická osoba, presne regulovaná podľa rakúskeho práva.

            Zápis do registra záujmových združení

            Stanovy záujmového združenia

            Správna rada (viazaná na legislatívne normy)

 

  • „Voľné skupiny pacientov“

            Voľné skupiny pacientov alebo pracovných skupín majú spravidla rovnaké  motívy a ciele, ale z

            rôznych dôvodov sa nechcú zaregistrovať ako záujmové združenie.

  •  Zastrešujúce a krajinské svojpomocné združenia

            Tieto združenia by mali na regionálnej a nadregionálnej úrovni koordinovať spoluprácu medzi

            skupinami.

 

V každom prípade je dôležité informovať sa, či už existujú miestne svojpomocné skupiny venované rovnakej tematike. Ak je to tak, môže byť veľmi užitočná výmena skúseností.

„Priekopníci“ by mali spoločne rozpracovať dôležité témy a zaprotokolovať tieto výsledky:

  • Kto vedie skupinu?
  • Ako prebieha rozdeľovanie úloh?
  • Kto je za čo zodpovedný?
  • Ako často sa bude skupina stretávať?
  • Kde sa bude skupina stretávať?
  • Kedy sa bude skupina stretávať? (Dátum/čas)

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network