Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

„Predstavte si len, že existuje svojpomocná skupina a nikto o nej nevie!“

Po úspešnom založení svojpomocnej skupiny je dôležité osloviť verejnosť, aby bola skupina vnímaná ako skupina s určitým cieľom. 

Existujú rôzne spôsoby, ako prezentovať novú svojpomocnú skupinu:

  • Internetové sídlo
  • Podujatia
  • Práca s tlačou (tlačová správa, tlačová konferencia a pod.)
  • Letáky (brožúry) pre lekárske ordinácie, nemocnice, lekárne, lekárske spoločnosti
  • Lekárske kongresy a podujatia pre pacientov
  • atď.

 

Najprv sa zamyslite, koho (cieľová skupina) chcete osloviť. Cieľová skupina (napr. praktickí lekári) môže mať aj funkciu „hlásnej trúby“ a pomáhať pri šírení informácií.

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network