Central European Lung Cancer Patient Network CELCAPANET
Central European Lung Cancer Patient NetworkCELCAPANET

OBVEŠČANJE BOLNIKOV

Naloga skupin za samopomoč je tudi obveščanje bolnikov. Mnoge skupine za samopomoč sestavijo informacije o bolezni in jih sporočajo bolnikom.

Za informacijo o alternativnem zdravljenju bolezni obstajajo merila kakovosti (t. i. merila DISCERN).

Pri izdelavi informacijskega gradiva je treba upoštevati naslednja merila:

 • navajanje jasnih ciljev informacije;
 • navajanje informacij, pomembnih za bolnika;
 • navajanje virov informacij;
 • navedba datuma objave navedenih virov informacij;
 • neodvisne in usklajene informacije za bolnika;
 • navedba dodatnih virov informacij;
 • napotki glede področij negotovosti;
 • opis delovanja zdravljenja;
 • opis tveganj pri postopkih zdravljenja;
 • opis posledic pri nezdravljenju bolezni;
 • opis vpliva zdravljenja na življenjsko kakovost;
 • napotki o drugih metodah zdravljenja;
 • podpora pri partnerskem odločevanju (zdravnik/bolnik);
 • oblikovanje informacij v vsem razumljivem jeziku;
 • navedba izdajatelja oziroma kolofona;
 • jasna navedba sponzorja informacije.

Spletna stran mora vsebovati datum objave in posodobitve spletne strani ter navedbo o varstvu podatkov.

Zelo pomembno je tudi, da se pri obveščanju laikov upošteva prepoved oglaševanja fizičnih oseb. Tako je prepovedana navedba trgovskih imen farmacevtskih izdelkov, lahko pa se navaja le ime substance ali razreda substance.

Pri informacijah, ki so jih sestavili zdravniki, je treba navesti ime zdravnika ter ime in naslov bolnišnice. 

 

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 Central European Lung Cancer Patient Network